დააჭირეთ სასურველ ქალაქებს და გაზომეთ მათ შორის მანძილი